Κανόνες διεξαγωγής, μέτρα υγειονομικής προστασίας και διαδικασίες που θα τηρηθούν κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης 4ος Αγώνας ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ RUN ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 2020

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων δρομέων στην διοργάνωση 4ος Αγώνας ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ RUN ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 2020 ορίζεται αυτός των 500 ατόμων.
2. Η συμμετοχή θα επιτρέπεται μόνο σε δρομείς που έχουν συμπληρώσει ηλεκτρονική φόρμα-δήλωση προαγωνιστικά, με την αποδοχή από πλευράς τους μιας σειράς υγειονομικών όρων συμμετοχής.
3. Το σύνολο του προσωπικού / εθελοντών / κριτών / συνεργατών, που θα έρθουν σε επαφή με τους αθλητές, πριν και κατά την διάρκεια του αγώνα, θα φορά προστατευτική μάσκα και γάντια και θα έχει γίνει καταγραφή των στοιχείων τους.

 

ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
Α. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Συστήνεται οι μετακινήσεις συμμετεχόντων / εθελοντών / εργαζομένων / κριτών / συνεργατών για τους σκοπούς της διοργάνωσης, τόσο πριν όσο και μετά τον αγώνα, να γίνονται με ατομικά μέσα μετακίνησης ή με ένα ενδεδειγμένο ασφαλές μέσο και να αποφεύγεται η μαζική μετακίνηση επιβατών μέσα σ΄ ένα αυτοκίνητο συμμορφούμενοι πλήρως σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία αναφορικά με τους κανόνες περιορισμού και διασποράς του covid 19.

 

Β. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ
Η Γραμματεία των Αγώνων θα λειτουργεί σε ανοικτό χώρο.

Οι σταθμοί εξυπηρέτησης (οι ζωτικοί χώροι λειτουργίας του προσωπικού εξυπηρέτησης) θα έχουν μεταξύ τους απόσταση τουλάχιστον 1,5μ δεξιά και αριστερά. Οι γραμμές αναμονής των δρομέων ακολουθούν αυστηρά τον κανόνα του 1,5 μέτρων απόστασης (προς όλες τις κατευθύνσεις) μεταξύ των δρομέων της κάθε γραμμής αναμονής και μεταξύ των δρομέων των διαφορετικών γραμμών αναμονής.
Η παραλαβή του αριθμού και του υλικού συμμετοχής ανά αγώνα θα γίνεται τις δύο προηγούμενες μέρες από τις 19:00-22:00, στον χώρο της Γραμματείας των Αγώνων, στο Ηρώο Πολυγύρου.
Δεν γίνονται δεκτές συμμετοχές της τελευταίας στιγμής.
Μπροστά στον χώρο της Γραμματείας Αγώνων θα υπάρχουν ενδείξεις στο δάπεδο / δρόμο, που θα υποδεικνύουν τις θέσεις αναμονής για όσους περιμένουν να εξυπηρετηθούν. Οι αυτές ενδείξεις θα είναι τοποθετημένες σε απόσταση 1,5μ μεταξύ τους.
Στη γραμματεία αγώνων θα υπάρχει προσωπικό που θα παρακολουθεί τη ροή των δρομέων και θα υποδεικνύει την τήρηση των αποστάσεων.
Το προσωπικό της Γραμματείας Αγώνων θα φορά προστατευτική μάσκα.
Συνίσταται οι δρομείς / επισκέπτες να φορούν κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο χώρο της Γραμματείας Αγώνων προστατευτική μάσκα.
Θα υπάρχει διαθέσιμο αντισηπτικό σε κάθε σταθμό διανομής και εξυπηρέτησης τόσο για εθελοντές και εργαζόμενους όσο και για τους συμμετέχοντες/επισκέπτες.
Σε περίπτωση που θα παρουσιαστεί ύποπτο κρούσμα θα δοθούν οδηγίες από το υγειονομικό προσωπικό, που θα διαθέτει η διοργάνωση την ημέρα του αγώνα.


ΗΜΕΡΑ ΑΓΩΝΑ - ΕΚΚΙΝΗΣΗ
Οι δρομείς θα τοποθετηθούν σε σειρές κατά τέτοιο τρόπο ώστε να τηρείται για κάθε δρομέα ο κανόνας της φυσικής απόστασης 1,5μ μεταξύ των, σε οριζόντια και κάθετη κατεύθυνση, δηλαδή κάθε δρομέας αντιστοιχεί περίπου σε 2.5τμ και αυτό θα καθορίζεται από ειδική σήμανση στο έδαφος στον χώρο της εκκίνησης.
Η παράδοση των ρούχων των συμμετεχόντων (σε ειδικές πλαστικές τσάντες, που θα διαθέτει η διοργάνωση) γίνεται σε εξωτερικό χώρο.
Απαγορεύεται η συμμετοχή δρομέων εκτός των δηλωθέντων.

 

ΗΜΕΡΑ ΑΓΩΝΑ - ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Κατά τη διάρκεια του αγώνα συστήνεται οι δρομείς να κρατάνε όσο δυνατό μεγαλύτερες αποστάσεις και να προσαρμόζονται με τα παρακάτω:
• Το τρέξιμο των δρομέων δίπλα-δίπλα είναι ασφαλές μόνο όταν τηρείται απόσταση ασφαλείας μεταξύ των δρομέων 1,5μ.
• Το τρέξιμο των δρομέων σε κλιμακωτό σχηματισμό (ο ένας μπροστά και ο άλλος πίσω δεξιά ή αριστερά) είναι ασφαλές μόνο όταν τηρείται νοητή πλαϊνή απόσταση μεταξύ των δρομέων 1,5μ.
• Το τρέξιμο των δρομέων σε ομάδες με αποστάσεις μεταξύ των μικρότερες από αυτές που αναφέρονται παραπάνω θα πρέπει να αποφεύγεται.
Η εκκίνηση των δρομέων, όπως έχει ήδη περιγραφεί, αποτρέπει το συνωστισμό κατά τη διάρκεια του αγώνα.
Οι δρομείς θα πρέπει να τρέχουν φορώντας φανέλα, την οποία σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να αφαιρούν πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά τον τερματισμό, μέχρι και την παραλαβή της τσάντας με τα ρούχα τους.

ΗΜΕΡΑ ΑΓΩΝΑ - ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ
Μετά τον τερματισμό των δρομέων, οι εθελοντές-προσωπικό της διοργάνωσης κατευθύνουν τους αθλητές και αποτρέπουν το συνωστισμό στην περιοχή.
Μετά τον τερματισμό, οι δρομείς παραλαμβάνουν από τους ειδικούς σταθμούς τροφοδοσίας και μεταλλίων πλαστική τσάντα, η οποία θα περιλαμβάνει τα είδη που ο διοργανωτής παρέχει (εμφιαλωμένο νερό, αναψυκτικό, χυμό ή ισοτονικό ποτό, μπανάνα, μετάλλιο τερματισμού). Η παραλαβή είναι ανέπαφη. Η τσάντα τοποθετείται από το προσωπικό / εθελοντές του αγώνα σε τραπέζια, από όπου ο δρομέας τα παραλαμβάνει ο ίδιος, χωρίς φυσική επαφή.
Οι Τελετές Απονομών γίνονται με απόλυτη τήρηση των κανόνων απόστασεων και περιορισμού των επαφών και με την παρουσία μόνο των απολύτως απαραιτήτων ατόμων.
Τέλος, οι δρομείς παραλαμβάνουν την ειδική τσάντα με το ρουχισμό, που παρέδωσαν κατά την άφιξή τους από τον ειδικό χώρο, αφού απολυμάνουν τα χέρια τους με αντισηπτικό διάλυμα, που θα τους παρέχεται.


ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΓΩΝΑ – ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
Το σύνολο του προσωπικού και των εθελοντών που θα απασχοληθούν την ημέρα του αγώνα θα είναι πλήρως καταρτισμένο και εκπαιδευμένο αναφορικά με τις διαδικασίες και τους κανονισμούς της διοργάνωσης καθώς και με το περιεχόμενο του παρόντος Υγειονομικού Πρωτοκόλλου.
Όλοι θα φορούν μάσκα μιας χρήσης και γάντια καθ’ όλη τη διάρκεια της απασχόλησής τους στη διοργάνωση. Η μάσκα και τα γάντια αλλάζονται όταν χρειάζεται , σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.
Κάδοι απορριμμάτων για την απόρριψη μασκών και γαντιών θα είναι διαθέσιμοι σε όλους τους χώρους.
Οι χώροι υποστήριξης θα καθαριστούν, απολυμανθούν πριν και μετά την χρήση τους.
Υιοθετείται η διαδικασία των δύο ερωτηματολογίων, που θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρωθούν από τους δρομείς. Η συμπλήρωση γίνεται ΜΟΝΟ online και στον καθορισμένο χρόνο. Τα δύο ερωτηματολόγια έχουν ως εξής:
Προ-αγωνιστικό ερωτηματολόγιο. Αυτό είναι ένα απλό checklist που λαμβάνει ο κάθε αθλητής στο email του και το συμπληρώνει online 3 ή 2 μέρες πριν τον αγώνα. Με αυτό αναλαμβάνει την ευθύνη της καλής του υγείας και ενημερώνει τους διοργανωτές ότι δεν αποτελεί –μέχρι εκείνη την στιγμή- κίνδυνο για τους συναθλητές του και τους συντελεστές του αγώνα. Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης αναλαμβάνει την ευθύνη των συνεπειών που θα ακολουθήσουν.
Μετα-αγωνιστικό ερωτηματολόγιο. Αυτό είναι και το πιο σημαντικό επιδημιολογικά! Και αυτό συμπληρώνεται online με αποστολή στο email του κάθε συμμετέχοντα με το που συμπληρώνεται ένα 48ωρο από την ολοκλήρωση του αγώνα. Σε αυτό με κάποιες σύντομες και απλές ερωτήσεις, ο αθλητής που συμμετείχε ενημερώνει για την ύπαρξη συμπτωμάτων covid-19 σε αυτό το 48ωρο που μεσολάβησε. Αυτό είναι σημαντικό γιατί έχει διαπιστωθεί ότι η μετάδοση του ιού ξεκινά δύο μέρες προ της εμφάνισης συμπτωμάτων και διαρκεί μετά όσο ασθενεί κάποιος. Άρα αν υπάρχουν συμπτώματα μέσα σ΄ αυτό το 48ωρο οφείλει να ενημερωθεί το αρμόδιο κλιμάκιο του ΕΟΔΥ για να αναλάβει τη διαδικασία ιχνηλάτησης και να προλάβει τη διασπορά. Αν περάσει το 48ωρο χωρίς συμπτώματα, η διοργάνωση δεν έχει περαιτέρω ευθύνες.
Με αυτή τη διαδικασία, η οποία είναι αυτόματη, η διοργάνωση παρέχει στις αρχές μοναδικής ακρίβειας πληροφορίες, άμεσα.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Το σύνολο των εγγεγραμμένων δρομέων θα ενημερώνεται πλήρως για όλες τις πτυχές της διοργάνωσης, τους κανονισμούς και τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν.
Για την ενημέρωση των δρομέων θα χρησιμοποιείται:
• Ηλεκτρονική Επικοινωνία ανά τακτά χρονικά διαστήματα, η οποία θα είναι συχνότερη όσο πλησιάζουμε προς την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα.
• Έντυπο Υλικό που θα δοθεί στους συμμετέχοντες κατά την παραλαβή του αριθμού και του υλικού συμμετοχής τους στη διοργάνωση από την γραμματεία αγώνων. Το υλικό θα περιλαμβάνει και όλες τις οδηγίες και συστάσεις του ΕΟΔΥ για την πρόληψη και αντιμετώπιση πιθανού κρούσματος.
• Συνεχείς ηχητικές ανακοινώσεις την ημέρα του αγώνα, με τις οποίες θα γίνεται υπενθύμιση στους δρομείς των οδηγιών, συστάσεων και κανονισμών τόσο της Οργανωτικής Επιτροπής όσο και του ΕΟΔΥ.