Δείτε τα αποτελέσματα του 1st Polygyros Run

εδώ για τα 5,2Km 

και

εδώ για τα 15km