Κανόνες διεξαγωγής, μέτρα υγειονομικής προστασίας και διαδικασίες που θα τηρηθούν κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης 5ος Αγώνας ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ RUN ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 2021 με βάση τις κοινώς αποδεκτές αρχές γενικότερης αντιμετώπισης της πανδημίας από την κεντρική κυβέρνηση της Ελλάδας (μέσω του ΕΟΔΥ), και την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (ΓΓΑ).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Έλεγχος συμμετεχόντων αθλούμενων:
Μοριακός έλεγχος (RT-PCR) 24-48 ώρες πριν την διεξαγωγή του αγώνα ή με άμεσο τεστ αντιγόνου (rapid test) 24-48 ώρες πριν τον αγώνα. Το αποδεικτικό του ελέγχου θα παραδίδεται στην γραμματεία της διοργάνωσης κατά την παραλαβή των αριθμών συμμετοχής. Η μη επίδειξη του σχετικού αποδεικτικού αυτομάτως ακυρώνει την συμμετοχή του αθλούμενου.
Έλεγχος του προσωπικού της διοργάνωσης:
Self test σε όλα τα μέλη του προσωπικού και της οργανωτικής επιτροπής κατά την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων. Το σχετικό αποδεικτικό θα παραδίδεται στον πρόεδρο της οργανωτικής επιτροπής και ο οποίος θα τηρεί σχετικό αρχείο.
Από τους προληπτικούς ελέγχους με τεστ αντιγόνου COVID-19, εξαιρούνται όσοι προσκομίζουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης με ισχύ 2 έως 9 μήνες μετά τη νόσηση σε ψηφιακή ή έγγραφη μορφή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ
Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων δρομέων στην διοργάνωση 5ος Αγώνας ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ RUN ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 2021 ορίζεται αυτός των 300 (τριακοσίων) ατόμων ανά αγώνα. Η χρονική απόσταση μεταξύ των εκκινήσεων των δύο αγώνων της διοργάνωσης είναι 15 λεπτά.

ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
Α. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Συστήνεται οι μετακινήσεις συμμετεχόντων / εθελοντών / εργαζομένων / κριτών / συνεργατών για τους σκοπούς της διοργάνωσης, τόσο πριν όσο και μετά τον αγώνα, να γίνονται με ατομικά μέσα μετακίνησης ή με ένα ενδεδειγμένο ασφαλές μέσο και να αποφεύγεται η μαζική μετακίνηση επιβατών μέσα σε ένα αυτοκίνητο συμμορφούμενοι πλήρως σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία αναφορικά με τους κανόνες περιορισμού και διασποράς του covid 19.
Β. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ
Η Γραμματεία των Αγώνων θα λειτουργεί σε ανοικτό χώρο. Οι σταθμοί εξυπηρέτησης (οι ζωτικοί χώροι λειτουργίας του προσωπικού εξυπηρέτησης) θα έχουν μεταξύ τους απόσταση τουλάχιστον 1,5μ δεξιά και αριστερά. Οι γραμμές αναμονής των δρομέων ακολουθούν αυστηρά τον κανόνα του 1,5 μέτρων απόστασης (προς όλες τις κατευθύνσεις) μεταξύ των δρομέων της κάθε γραμμής αναμονής και μεταξύ των δρομέων των διαφορετικών γραμμών αναμονής.
Η παραλαβή του αριθμού και του υλικού συμμετοχής ανά αγώνα θα γίνεται τις δύο προηγούμενες μέρες από τις 19:00-21:00, στον χώρο της Γραμματείας των Αγώνων, στο Ηρώο Πολυγύρου.
Δεν γίνονται δεκτές συμμετοχές της τελευταίας στιγμής.
Μπροστά στον χώρο της Γραμματείας Αγώνων θα υπάρχουν ενδείξεις στο δάπεδο / δρόμο, που θα υποδεικνύουν τις θέσεις αναμονής για όσους περιμένουν να εξυπηρετηθούν. Οι αυτές ενδείξεις θα είναι τοποθετημένες σε απόσταση 1,5μ μεταξύ τους.
Στη γραμματεία αγώνων θα υπάρχει προσωπικό που θα παρακολουθεί τη ροή των δρομέων και θα υποδεικνύει την τήρηση των αποστάσεων.
Το προσωπικό της Γραμματείας Αγώνων θα φορά προστατευτική μάσκα.
Οιδρομείς / επισκέπτες πρέπει να φορούν κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο χώρο της Γραμματείας Αγώνων προστατευτική μάσκα.
Θα υπάρχει διαθέσιμο αντισηπτικό σε κάθε σταθμό διανομής και εξυπηρέτησης τόσο για εθελοντές και εργαζόμενους όσο και για τους συμμετέχοντες/επισκέπτες.

ΗΜΕΡΑ ΑΓΩΝΑ - ΕΚΚΙΝΗΣΗ
Η χρονομέτρηση των αγώνων είναι ηλεκτρονική.
Οι δρομείς θα τοποθετηθούν σε σειρές κατά τέτοιο τρόπο ώστε να τηρείται για κάθε δρομέα ο κανόνας της φυσικής απόστασης 2μμεταξύ των, σε οριζόντια και κάθετη κατεύθυνση.
Η παράδοση των ρούχων των συμμετεχόντων (σε ειδικές πλαστικές τσάντες, που θα διαθέτει η διοργάνωση) γίνεται σε εξωτερικό χώρο.
Απαγορεύεται η συμμετοχή δρομέων εκτός των δηλωθέντων.

ΗΜΕΡΑ ΑΓΩΝΑ - ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Κατά την εκκίνηση και τον τερματισμό θα γίνονται συστάσεις δια μικροφώνου για αποφυγή συνωστισμού και εναγκαλισμών και χειραψιών καθώς και θα υπάρξει πρόβλεψη για συνεχή ροή των συμμετεχόντων.
Κατά τη διάρκεια του αγώνα συστήνεται οι δρομείς να κρατάνε όσο δυνατό μεγαλύτερες αποστάσεις και να προσαρμόζονται με τα παρακάτω:
• Το τρέξιμο των δρομέων δίπλα-δίπλα είναι ασφαλές μόνο όταν τηρείται απόσταση ασφαλείας μεταξύ των δρομέων 1,5μ.
• Το τρέξιμο των δρομέων σε κλιμακωτό σχηματισμό (ο ένας μπροστά και ο άλλος πίσω δεξιά ή αριστερά) είναι ασφαλές μόνο όταν τηρείται νοητή πλαϊνή απόσταση μεταξύ των δρομέων 1,5μ.
• Το τρέξιμο των δρομέων σε ομάδες με αποστάσεις μεταξύ των μικρότερες από αυτές που αναφέρονται παραπάνω θα πρέπει να αποφεύγεται.
Η εκκίνηση των δρομέων, όπως έχει ήδη περιγραφεί, αποτρέπει το συνωστισμό κατά τη διάρκεια του αγώνα.
Οι δρομείς θα πρέπει να τρέχουν φορώντας φανέλα, την οποία σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να αφαιρούν πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά τον τερματισμό, μέχρι και την παραλαβή της τσάντας με τα ρούχα τους.

ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
Οι σταθμοί είναι εγκατεστημένοι σε υπαίθριο χώρο. Υπάρχει σήμανση στο έδαφος, ώστε να τηρούνται αποστάσεις ασφαλείας μεταξύ των αθλητών που φτάνουν στο σταθμό. Η επαφή του προσωπικού με τους αθλητές αποφεύγεται με την παρουσία πάγκων ή τραπεζιών ανάμεσά τους. Στα τραπέζια αυτά βρίσκονται μόνο εμφιαλωμένα μπουκαλάκια νερών και ισοτονικών ποτών που προσφέρει η διοργάνωση στους αθλητές τα οποία παίρνει μόνος του ο κάθε αθλητής. Η διοργάνωση έχει μεριμνήσει ώστε να υπάρχουν σάκοι απόρριψης των πλαστικών μιας χρήσης στους σταθμούς καθώς και σε άλλα σημεία της αγωνιστικής διαδρομής.

ΗΜΕΡΑ ΑΓΩΝΑ - ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ
Η αψίδα του τερματισμού είναι «διαμπερής», δηλαδή έχει συνέχεια, και δεν οδηγεί τον αθλητή που τερματίζει σε αδιέξοδο χώρο. Οι εθελοντές-προσωπικό της διοργάνωσης κατευθύνουν τους αθλητές που τερματίζουν και αποτρέπουν το συνωστισμό στην περιοχή.
Μετά τον τερματισμό, οι δρομείς παραλαμβάνουν από τους ειδικούς σταθμούς τροφοδοσίας και μεταλλίων πλαστική τσάντα, η οποία θα περιλαμβάνει τα είδη που ο διοργανωτής παρέχει (εμφιαλωμένο νερό, αναψυκτικό, χυμό ή ισοτονικό ποτό, μετάλλιο τερματισμού). Η παραλαβή είναι ανέπαφη. Η τσάντα τοποθετείται από το προσωπικό / εθελοντές του αγώνα σε τραπέζια, από όπου ο δρομέας τα παραλαμβάνει ο ίδιος, χωρίς φυσική επαφή.
Η τελετή απονομών δεν πραγματοποιείται, παρά μόνο με τον στοιχειώδη τρόπο, απόλυτη τήρηση των κανόνων αποστάσεων και μόνο με όσα πρόσωπα είναι απαραίτητα για αυτόν το σκοπό, όπως οι απονεμόμενοι, οι απονέμοντες, εκπρόσωπος της διοργάνωσης και ένας φωτογράφος.
Τέλος, οι δρομείς παραλαμβάνουν την ειδική τσάντα με το ρουχισμό, που παρέδωσαν κατά την άφιξή τους από τον ειδικό χώρο, αφού απολυμάνουν τα χέρια τους με αντισηπτικό διάλυμα, που θα τους παρέχεται.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΓΩΝΑ – ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
Το σύνολο του προσωπικού και των εθελοντών που θα απασχοληθούν την ημέρα του αγώνα θα είναι πλήρως καταρτισμένο και εκπαιδευμένο αναφορικά με τις διαδικασίες και τους κανονισμούς της διοργάνωσης καθώς και με το περιεχόμενο του παρόντος Υγειονομικού Πρωτοκόλλου.
Όλοι θα φορούν μάσκα μιας χρήσης καθ’ όλη τη διάρκεια της απασχόλησής τους στη διοργάνωση. Η μάσκα αλλάζεται όταν χρειάζεται, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.
Κάδοι απορριμμάτων για την απόρριψη μασκών θα είναι διαθέσιμοι σε όλους τους χώρους.
Οι χώροι υποστήριξης θα καθαριστούν, απολυμανθούν πριν και μετά την χρήση τους.
Σε περίπτωση που θα παρουσιαστεί ύποπτο κρούσμα θα δοθούν οδηγίες από το υγειονομικό προσωπικό, που θα διαθέτει η διοργάνωση την ημέρα του αγώνα.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Το σύνολο των εγγεγραμμένων δρομέων θα ενημερώνεται πλήρως για όλες τις πτυχές της διοργάνωσης, τους κανονισμούς και τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν.
Για την ενημέρωση των δρομέων θα χρησιμοποιείται:
• Ηλεκτρονική Επικοινωνία ανά τακτά χρονικά διαστήματα, η οποία θα είναι συχνότερη όσο πλησιάζουμε προς την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα.
• Έντυπο Υλικό που θα δοθεί στους συμμετέχοντες κατά την παραλαβή του αριθμού και του υλικού συμμετοχής τους στη διοργάνωση από την γραμματεία αγώνων. Το υλικό θα περιλαμβάνει και όλες τις οδηγίες και συστάσεις του ΕΟΔΥ για την πρόληψη και αντιμετώπιση πιθανού κρούσματος.
• Συνεχείς ηχητικές ανακοινώσεις την ημέρα του αγώνα, με τις οποίες θα γίνεται υπενθύμιση στους δρομείς των οδηγιών, συστάσεων και κανονισμών τόσο της Οργανωτικής Επιτροπής όσο και του ΕΟΔΥ.